INFORMATIE

Op deze pagina vind u extra informatie over gerelateerde onderwerpen.
Door op het kruisteken te klikken, klapt meer informatie open over het geselecteerde onderwerp!

“Mijn dochter spreekt nog in korte zinnen”
“Ik zing in een koor en ben al maanden hees”
“Hoe kan ik het duimen afleren?”
“Na het herseninfarct lijkt mijn moeder de juiste woorden niet meer te vinden”
“Gaat stotteren vanzelf over?”
“Mijn zoon heeft knobbeltjes op zijn stembanden”

Met bovenstaande opmerkingen wordt er regelmatig aangeklopt bij een logopedist. Een logopedist verleent hulp bij stoornissen op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor.

Deze hulp kan bestaan uit:

– afnemen van een onderzoek
– behandelen van de stoornis
– geven van voorlichting en begeleiden aan ouders, verzorgers, verwijzers en leerkrachten.

Als u logopedische hulp zoekt omdat u zelf klachten heeft of omdat u zich ongerust maakt over het spreken van uw kind praat hier dan over met uw huisarts. U kunt voor een informatief gesprek ook rechtstreeks contact opnemen met een logopediste van ons team.

– De behandeling duurt gemiddeld 25 minuten.
– Afhankelijk van het probleem vindt er 1 of 2 behandelingen per week plaats.
– Er wordt in overleg gekozen voor een dag en tijdstip dat binnen uw mogelijkheden behoort.
– De behandeling start met een intakegesprek en een logopedisch onderzoek.
– Naar aanleiding van de bevindingen wordt besloten hoe de logopedische behandeling eruit zal zien.

Hiervoor is het regelmatig van belang om informatie naar of van derden, b.v. de leerkracht van uw kind, KNO-arts of anderen, door te geven of op te vragen. Hiervoor wordt u gevraagd een toestemmingsformulier voor gegevensuitwisseling te ondertekenen, waarmee de verwijzer en eventueel school geïnformeerd kan worden over de resultaten van het logopedische onderzoek en de logopedische behandeling. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Op verzoek van uw zorgverzekeraar werken wij met een behandelcontract. Een voorbeeld van dit contract vindt u hier.
Ouders zijn meestal aanwezig bij de behandeling van hun kind. Op deze manier is inzichtelijk wat er binnen de behandeling gebeurd om dit ook zoveel mogelijk thuis toe te passen. Bij de meeste behandelingen is het zo dat u ‘huiswerk’ mee krijgt om oefeningen te doen of oefeningen te herhalen. Dit is belangrijk voor het slagen van de therapie. Hierover krijgt u ook advies van de logopedist.

EVALUATIE

Er vindt regelmatig evaluatie van de behandeling plaats om de behandeldoelen af te stellen. Na enige tijd zal ook heronderzoek plaatsvinden om de voortgang te beoordelen. Is er voldoende voortgang dan kan de behandeling afgesloten worden. U krijgt advies over de voortzetting van oefenen in de thuissituatie. Eventueel kan er een controleafspraak gemaakt worden.

AFSPRAKEN

Aanmelding voor logopedische hulp kan telefonisch bij de door u gekozen praktijk. De praktijken zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. De mogelijkheid tot inspreken van uw bericht, doorschakeling of het bellen naar een mobiel nummer varieert van praktijk tot praktijk. Binnen dit samenwerkingsverband hebben de verschillende logopedisten hun specialisaties. Er kan daarom wel eens doorverwijzing naar elkaar plaats vinden. Tevens kan dit gebeuren wanneer er wachtlijsten zijn; zo wordt u als cliënt – uiteraard in gezamenlijk overleg – zo snel en goed mogelijk geholpen. U wordt verzocht uw afsprakenkaart bij elke volgende behandeling mee te nemen.

AFSPRAKEN ANNULEREN

Indien u verhinderd bent op een gemaakte afspraak, dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden bij de behandelend logopedist. Afspraken die later worden afgezegd worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en zullen bij in rekening worden gebracht.

AAN HUIS BEHANDELING

Wanneer het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kan de logopedist aan huis behandelen. Hiervoor is een specifieke verwijzing met medische indicatie van de huisarts nodig.

VERGOEDING

De kosten voor logopedische behandeling worden door de zorgverzekeraar vergoed.
U bent verzekerd voor logopedische hulp vanuit het basispakket.
Een verwijsbrief van de huisarts, specialist, consultatiebureau-arts of tandarts is hiervoor vereist.
.

EIGEN RISICO

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in de basisverzekering van een verplicht eigen risico.
Dit verplichte eigen risico geldt ook voor logopedie.

VERWIJZINGEN

De verwijzing voor logopedie gaat meestal via:

– de huisarts
– de consultatiebureau-arts
– tandarts of orthodontist
– een specialist van het ziekenhuis zoals een KNO-arts, kinderarts of neuroloog.

De leerkracht van uw kind op school of de schoolarts signaleren ook regelmatig logopedische problemen bij kinderen.
U kunt dan naar de huisarts gaan, die u dan doorverwijst naar een logopedist. Ook als u in Duitsland woont kunt u zich aanmelden voor logopedie in onze praktijk.

Wanneer het gaat om logopedie voor uw kind, kunt u met de leerkracht van school overleggen met welke logopediste er een goede samenwerking is.

Op de betaling van facturen voor behandelingen, gegeven door een logopedist of haar/zijn waarnemer, zijn bepaalde voorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden desgewenst hier downloaden in PDF bestand.

We hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan uw wensen voldoet. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn als u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent kan ze de klacht niet oplossen.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopedie Maatwerk volgt deze klachtenregeling.

In onze wachtkamers kunt u informatie over de klachtenregeling vinden en meenemen. Voor meer informatie verwijzen we u naar Klachtenloket Paramedici

VERGOEDING

De kosten voor logopedische behandeling worden door de zorgverzekeraar vergoed.
U bent verzekerd voor logopedische hulp vanuit het basispakket.
Een verwijsbrief van de huisarts, specialist, consultatiebureau-arts of tandarts is hiervoor vereist.
.

EIGEN RISICO

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in de basisverzekering van een verplicht eigen risico.
Dit verplichte eigen risico geldt ook voor logopedie.