KARIN-HOUBEN

Mijn naam is Karin Houben.

Ik heb mijn logopedie diploma behaald in juni 1988.

Daarvoor heb ik ook de opleiding tot agogisch werker afgerond , waar ik gewerkt heb in een internaat met moeilijk opvoedbare kinderen. Omdat ik meer individueel wilde werken en doelen op kortere termijn wilde realiseren ben ik in 1984 met de opleiding logopedie gestart.

Mijn wens om een eigen praktijk te starten ging in november 1988 in vervulling en sindsdien werk ik als vrijgevestigd logopedist.

Naast diverse ervaringen die ik heb opgedaan zoals het lesgeven op de opleiding voor Z-verpleegkundigen (zwakzinnigenzorg) werken als logopedist in een tehuis voor kinderen met leer – en opvoedingsproblemen, logopedist in een praktijk in Roermond en Haelen, werk ik nu als all-round logopedist in mijn praktijk in het Medisch Centrum Kleine Steeg in Sittard. Een mooi medisch centrum met veel verschillende disciplines.

In de afgelopen jaren heb ik me vooral bezig gehouden met na- en bijscholing op het gebied van stemproblemen bij volwassenen;

  • larynxmanipulatie / massage en lax-vox
  • psychogene dysfonie
  • mindfulness bij stemproblemen en hyperventilatie

Ook begeleid ik ouders van niet of zeer laat sprekende jonge kinderen (van 1 tot 4 jaar). Een meer coachende taak naar ouders toe, welke me enorm boeit. Mijn speciale aandacht heeft ook de problematiek rondom dyslexie en auditieve verwerkingsproblemen.

In mijn beroep als logopedist brengt dit een enorme variatie met zich mee die het vak zeer levendig houdt!

  • Lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie
  • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
  • Geregistreerd Dyslexie-behandelaar bij de NVLF
  • Trainer Hanen-cursus

Karin Houben
T 046- 4571190
M 06 – 23342757
E karin@logopediemaatwerk.nl

Medisch Centrum Kleine Steeg
Kleine Steeg 7 F
6131 KJ Sittard

Basisschool ‘Aan de Meule’
Kromstraat 31
6133 AA Sittard