MIJN NAAM IS VIRGINIE CLAESSEN.

Ik ben in juli 2017 afgestudeerd als logopediste aan Zuyd Hogeschool te Heerlen. Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen in een allround logopedische praktijk en in het speciaal basisonderwijs. Ik heb hier ervaring opgedaan met het onderzoeken en behandelen van verschillende logopedische stoornissen. In mijn stageperiodes kwam ik er achter dat ik voornamelijk het werken met kinderen erg leuk vond. Echter vind ik de afwisseling van kinderen en volwassenen in de praktijk ook een leuke uitdaging.

Vanaf 1 september 2017 ben ik werkzaam als logopediste voor logopedie Maatwerk en Q Center. Ik vind het belangrijk om goede zorg te kunnen bieden, waarbij de cliënt voorop staat. Dit wil ik bereiken door samen te werken met de cliënt, zijn omgeving en andere betrokken partijen. Daarnaast wil ik mij graag blijven ontwikkelen op logopedisch gebied door het volgen van bij- en nascholing.

  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
  • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici

Virginie Claessen
T 0649630943
E virginie@logopediemaatwerk.nl

Kleine Steeg 7F
6131 KJ Sittard

Romeinenstraat 30
6132 GN Sittard