Jeniifer Weynands

MIJN NAAM IS JENNIFER WIJNANDS.

Sinds 20 januari 2015 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen. Tijdens mijn opleiding heb ik enkele minoren gevolgd die voornamelijk aansloten op het werken met volwassenen. Gedurende mijn stages binnen drie verschillende vrijgevestigde praktijken heb ik ervaren dat het werken met kinderen mij veel meer aansprak dan het werken met volwassenen.

Kort na mijn afstuderen ben ik gestart met de waarneming van een zwangerschapsverlof en ben ik sinds 14 april 2015 binnen Logopedie Maatwerk bij Chantal Jungbauer in dienst als all-round logopedist. Ik werk momenteel op twee locaties, namelijk op basisschool de Leeuwerik te Einighausen en basisschool de Lemborgh te Limbricht. De nauwe samenwerking met leerkrachten binnen deze settingen spreken mij erg aan. Tot nu toe behandel ik voornamelijk kinderen, variërend van peuters tot en met basisschoolverlaters, met articulatieproblemen (zowel fonetisch als fonologisch), taalproblemen, mondmotorische problemen (OMFT) en stemproblemen.

Binnen Logopedie Maatwerk krijg ik de kans om mijn kennis en ervaring met betrekking tot deze verschillende stoornisgebieden te vergroten; met name fonologische articulatieproblemen, maar ook lees- en spellingsproblemen hebben tot nu toe mijn voorkeur. Ik wil mij hier in de toekomst door middel van na- en bijscholingen graag in verdiepen.

  • Lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF)
  • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
  • Lid van de kwaliteitskring “Zuidelijke Zorg Maastricht”

Jennifer Wijnands
T 06-24450543
E jennifer@logopediemaatwerk.nl
6132 GN Sittard

Salviusstraat 2
6141 AD Limbricht

Boschweg 70
6142 SD Einighausen